Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Obejmowanie wychowaniem fizycznym i sportem młodzieży oraz mieszkańców miasta 2 .Podnoszenie poziomu sportowego. 3 .Udział w okręgowym i ogólnopolskim życiu sportowym 4 .Profilaktyczną pracę z młodzieżą , w tym również patologiczną

Dane naszego OPP: