Kilka słów o naszej organizacji:

1 \) ochrona zdrowia, 2 ) wspieranie działalności mającej na celu ochronę zdrowia, 3 ) wspieranie rozwoju podmiotów zajmujących się ochroną zdrowia, 4 ) promocja zdrowia i zdrowego trybu życia, 5 \) ochrona dóbr dziedzictwa narodowego, 6 ) ochrona środowiska, 7 ) ochrona praw człowieka i praworządności, 8 ) dobroczynność publiczna, 9 ) działalność oświatowa i kulturalna.

Dane naszego OPP: