Kilka słów o naszej organizacji:

Art 7 Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie metod naturalnego planowania rodziny, zwanych dalej "NPR", we wszystkich środowiskach społecznych i zawodowych.

Dane naszego OPP: