Kilka słów o naszej organizacji:

Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego , kulturalnego i gospodarczego wiosek Wyspy Wolin. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Dane naszego OPP: