Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM FUNDACJI JEST DZIAŁANIE W ZAKRESIE EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ NA RZECZ WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECI, PROMOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ PODNOSZĄCYCH ZNACZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI WCZESNEJ EDUKACJI DLA KARIERY ŻYCIOWEJ DZIECI, DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY PRAW DZIECKA, TWORZENIE MOŻLIWIE NAJLEPSZYCH WARUNKÓW OPIEKI I ROZWOJU DLA DZIECI, WE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI , NAUCZYCIELAMI, WŁADZAMI LOKALNYMI,INSTYTUCJAMI ODPOWIEDZIALNYMI ZA OPIEKĘ, WYCHOWANIE I EDUKACJĘ ORAZ ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.

Dane naszego OPP: