Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Wszechstronna pomoc rodzinom, dzieciom i osobom dorosłym wymagających opieki oraz umożliwienie im przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych. 2 .Tworzenie i rozwijanie różnych form pomocy osobom niepełnosprawnym i niezaradnym życiowo. 3 .Ochrona praw ludzi niepełnosprawnych fizycznie, intelektualnie oraz przewlekle psychicznie chorych. 4 .Rozwój, wspieranie oraz prowadzenie różnych form edukacji, terapii, rehabilitacji, wypoczynku, sportu oraz turystyki.

Dane naszego OPP: