Kilka słów o naszej organizacji:

par. 10 Celem Fundacji jest: 1 . Niesienie pomocy Zakładom Opieki Zdrowotnej udzielającym świadczeń zdrowotnych w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej oraz placówkom naukowym prowadzącym badania w zakresie chorób nowotworowych i hematologicznych. 2 . Systematyczne podnoszenie wiedzy społecznej o chorobach nowotworowych, znaczeniu ich wczesnego wykrywania i możliwościach wyleczenia oraz środowiskowych zagrożeniach nowotworami, jak również o dawstwie szpiku. 3 . Pomoc społeczna w zakresie wspierania onkologicznie i hematologicznie chorych dzieci, a także ich rodzin oraz pobudzanie aktywności społecznej w tym aspekcie. 4 . a) wszechstronna pomoc dzieciom dotkniętym chorobami nowotworowymi i hematologicznymi oraz wspieranie ich rodzin. Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych w wyniku choroby nowotworowej i hematologicznej, b\) organizacja turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieciom i młodzieży, wraz z ich rodzinami. 5 . Tworzenie rejestru niespokrewnionych dawców szpiku. 6 . Współpraca z zagranicznymi ośrodkami medycznymi i naukowymi w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej. 7 . Wspomaganie procesów leczenia i rehabilitacji poprzez działania artystyczne. 8 . Działalność charytatywna. 9 . Profilaktyka, polegająca na utrwalaniu prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia, zapobieganiu chorobom onkologicznym i hematologicznym oraz zapobieganiu konsekwencjom związanym z tego typu chorobami. 10 . a) integracja dzieci i młodzieży zdrowej i niepełnosprawnej w wyniku choroby nowotworowej i hematologicznej, b) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 11 . Propagowanie i realizacja idei wolontariatu. 12 . Ochrona i promocja zdrowia.

Dane naszego OPP: