Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób autystycznych i ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych. Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób autystycznych i rozwijania samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją osoby autystyczne. Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób autystycznych.

Dane naszego OPP: