Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności bądź określonych grup podmiotów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, a w szczególności ustanowiona jest dla realizacji celu społecznie użytecznego, jakim jest pomoc potrzebującym, w szczególności rodzinom, dzieciom i młodzieży, osobom chorym i niepełnosprawnym, ludziom w podeszłym wieku - poprzez podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz godnego życia każdego człowieka.

Dane naszego OPP: