Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków do przestrzegania praw człowieka, wspomaganie w aktywnym życiu oraz opieka i wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000164182
  • e-mail: psouu13@wp.pl
  • Telefon: 943525388
  • Adres: UL. MAZOWIECKA 29, 78-100 KOŁOBRZEG