Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności Stowarzyszenia są przedsięwzięcia charytatywne oraz krzewienie i wspieranie idei służby - jako podstawy użytecznej działalności.

Dane naszego OPP: