Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest : - pomoc społeczna - działalność charytatywna - nauka, edukacja, oświata i wychowanie - krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - przeciwdziałanie patologiom społecznym - promocja i organizacja wolontariatu - promocja zatrudnienia i aktywności zawodowej - pomoc osobom niepełnosprawnym

Dane naszego OPP: