Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) Organizowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu w środowisku Namysłowa, 2 ) Udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym oraz organizowanie imprez i szkoleń

Dane naszego OPP: