Kilka słów o naszej organizacji:

Wyłącznym celem prowadzonej działalności statutowej hospicjum jest: 1 ) niesienie osobom chorym , będącym w terminalnej fazie choroby nowotworowej, pomocy medycznej w zakresie opieki paliatywnej, opieki duchowej, psychologicznej , socjalnej i wszelkiej innej, 2 \) wspieranie rodzin osób chorych oraz osób osieroconych, 3 ) świadczenie opieki długoterminowej- pomocy medycznej,pielęgnacyjnej oraz wspieranie osób przewlekle chorych, 4 ) integrowanie ludzi gotowych nieść pomoc chorym, ich rodzinom i osieroconych 5 ) głoszenie idei hospicjum

Dane naszego OPP: