Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest świadczenie pomocy osobom starszym cierpiącym z powodu samotności i trudnej sytuacji życiowej

Dane naszego OPP: