Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie rodzin prowadzące do rozwoju społecznego i zawodowego dzieci z wadą słuchu i-lub dysfunkcją w komunikacji.

Dane naszego OPP: