Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności Stowarzyszenia jest rozwój i popularyzacja tańca nowoczesnego wśród dzieci i młodzieży, animacja środowisk twórczych związanych z tańcem nowoczesnym, upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Dane naszego OPP: