Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Pyrzowice, wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym oraz działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

Dane naszego OPP: