Kilka słów o naszej organizacji:

Cele Statutowe FUNDACJI AMF NASZA DROGA: - 037c Prowadzenie działalności popularyzatorskiej, profilaktycznej, leczniczej zmierzającej do zwalczania chorób takich jak osteoporoza, alergia 037c Niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym, 037c Wspieranie działań w zakresie rozwoju kulturalnego dzieci i młodzieży, w szczególności wspierania młodzieży wybitnie utalentowanej.

Dane naszego OPP: