Kilka słów o naszej organizacji:

Głównym celem jest niesienie wszechstronnej pomocy w tworzeniu nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych na terenie Polski, wspieranie działań mających na celu pozyskanie dla osób niewidomych nowych obszarów działalności zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia niewidomych, popieranie przepływu technologii i wymiany naukowo-technicznej związanej z zatrudnieniem niewidomych, wspieranie instytucji, środowisk i stowarzyszeń działających w Polsce na rzecz niewidomych ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ogólnej i zawodowej.

Dane naszego OPP: