Kilka słów o naszej organizacji:

Propagowanie, organizowanie i stworzenie odpowiednych warunków dla rozwoju sportu wyczynowego ,kultury fizycznej na rzecz członków klubu oraz ogółu społeczności

Dane naszego OPP: