Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Rozwój i promocja szermierki. 2 . Tworzenie autonomicznych sekcji szermierczych. 3 . Opracowywanie materiałów metodyczno - szkoleniowych w zakresie szermierki. 4 . Inicjowanie działań propagujących walki szermiercze. 5 . Wprowadzenie szermierki do programu wychowania fizycznego w szkołach publicznych i niepublicznych. 6 . Rozwój szermierki sportowo-rekreacyjnej i rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych

Dane naszego OPP: