Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: - utworzenie Ośrodka Socjoterapeutycznego dla dzieci zagrożonych patologią społeczną, - wspieranie pracy Ośrodka i pomoc w jego finansowaniu, - tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego podejmowaniu działań na rzecz dzieci zagrożonych patologią społeczną.

Dane naszego OPP: