Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Cele statutowe, rozbudowa strzelnicy

Nasza strona www: http:/kbslidzbark.ns48.pl/

Kilka słów o naszej organizacji:

Organizujemy nieodpłatnie szkolenia dla młodzieży na naszej strzelnicy.

Dane naszego OPP: