Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest promowanie kultury irlandzkiej w Polsce realizowane przez: a\) popularyzowanie w szerokim zakresie wiedzy o historii i kulturze Irlandii, b) promowanie osób zainteresowanych Irlandią, chcących studiować w tym kraju lub, potrzebujących pomocy przy publikacji prac dotyczących Irlandii, c) promowanie i popularyzowanie języka irlandzkiego w Polsce, d) pomoc przy organizacji imprez kulturalnych związanych z Irlandią, e\) informowanie o gospodarce Irlandii i warunkach inwestowania,

Dane naszego OPP: