Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Opieka nad dziećmi i rodzinami adopcyjnymi

Przekazując 1% na Fundację Rodzin Adopcyjnych, wspierasz Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku.Jest to unikalny w skali kraju i jedyny w województwie mazowieckim ośrodek interwencyjny, przyjmujący noworodki i niemowlęta w nagłych sytuacjach kryzysowych, pozbawionych czasowo lub trwale opieki rodziców. Jego działalność służy ochronie najmłodszych dzieci przed negatywnymi skutkami sieroctwa.

Nasza strona www: adopcja.org.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym Fundacji jest zapobieganie sieroctwu społecznemu w Polsce poprzez stwarzanie dziecku możliwości rozwoju w rodzinie naturalnej lub rodzinnym środowisku zastępczym.

Dane naszego OPP: