Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz dobra ogólnego:
a) inicjowanie i wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej oraz naukowej, zmierzającej do samodoskonalenia;
b) szerzenie dobroczynności, idei ochrony środowiska, wzajemnego zrozumienia, pomocy społecznej, zdrowych zasad kultury fizycznej i sportu w oparciu o najlepsze tradycje kultury polskiej, przygotowanie do zawodu;
c) troska o pełny i wszechstronny rozwój człowieka w oparciu o tradycje kultury chrześcijańskiej.

Dane naszego OPP: