Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

działalność statutowa

1 . Otaczanie opieką dziewcząt dotkniętych bezrobociem, zwłaszcza pochodzących z ubogich rodzina. 2 . Udzielanie pomocy dziewczętom zaniedbanym wychowawczo, zwłaszcza w kierunku wyrównywania braków edukacyjnych. 3 . Promowanie zasad moralności katolickiej wśród dziewcząt i przygotowywanie ich do założenia własnej rodziny. 4 . Organizowanie kursów dokształceniowych dla dziewcząt celem ułatwienia wejścia w dorosłe życie. 5 . Organizowanie poradnictwa i pomoc w znalezieniu pracy. 6 . Wychowanie i otaczanie opieką dzieci i młodzieży, zwłaszcza dziewcząt z rodzin patologicznych, niepełnych, dotkniętych bezrobociem. 7 . Wspieranie dziewcząt oraz absolwentek w poszukiwaniu zatrudnienia.

Nasza strona www: pomocdziewczetom.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Otaczanie opieką dziewcząt dotkniętych bezrobociem, zwłaszcza pochodzących z ubogich rodzina. 2 . Udzielanie pomocy dziewczętom zaniedbanym wychowawczo, zwłaszcza w kierunku wyrównywania braków edukacyjnych. 3 . Promowanie zasad moralności katolickiej wśród dziewcząt i przygotowywanie ich do założenia własnej rodziny. 4 . Organizowanie kursów dokształceniowych dla dziewcząt celem ułatwienia wejścia w dorosłe życie. 5 . Organizowanie poradnictwa i pomoc w znalezieniu pracy. 6 . Wychowanie i otaczanie opieką dzieci i młodzieży, zwłaszcza dziewcząt z rodzin patologicznych, niepełnych, dotkniętych bezrobociem. 7 . Wspieranie dziewcząt oraz absolwentek w poszukiwaniu zatrudnienia.

Dane naszego OPP: