Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest działanie na rzecz poszanowania praw człowieka, zwalczanie handlu ludźmi, niewolnictwa i pracy przymusowej oraz przeciwdziałanie eksploatacji prostytucji, a także przestępstwom przeciwko wolności i zdrowiu jednostki.

Dane naszego OPP: