Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Utworzenie lub pomoc w utworzeniu niepublicznej katolickiej szkoły podstawowej i gimnazjum zwanych dalej Szkołą. 2 . Zapewnienie środków na działalność i rozwój Szkoły. 3 . Wspomaganie działalności innych placówek oświatowych.

Dane naszego OPP: