Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest przyczynianie się i wspieranie rozwoju nowych w tym eksperymentalnych metod edukacyjnych, szczególnie w dziedzinach "humanistyki niestosowanej", przyczynianie się do tworzenia i rozwoju działających w tym zakresie jednostek naukowo-badawczych i edukacyjnych, w szczególności Uniwersytetu Warszawskiego, wspieranie poznawania i zachowywania dziedzictwa śródziemnomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem tradycji helleńskiej i łacińskiej w Polsce i Europie Środkowej i Wschodniej.

Dane naszego OPP: