Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest działalność: • naukowa, - oświatowa, • kulturalna, • w zakresie kultury fizycznej i sportu, - w zakresie ochrony środowiska, - w zakresie dobroczynności, - w zakresie pomocy społecznej; prowadzona na rzecz współpracy, porozumienia i solidarności narodów Polski, Czech, Słowacji oraz innych krajów.

Dane naszego OPP: