Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELE STOWARZYSZENIA OBEJMUJĄ W SFERZE ZADAŃ PUBLICZNYCH: - ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ - ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ - ROZWÓJ KULTURY I PODTRZYMYWANIE TRADYCJI MIEJSCOWYCH -WZROST ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE SWOBÓD OBYWATELSKICH I ZASAD DEMOKRACJI -ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Dane naszego OPP: