Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia są zadania w zakresie: 1 ) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 2 ) działalności charytatywnej, 3 ) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, 4 \) upowszechniania i ochrony praw konsumentów, 5 ) przeciwdziałania problemom niedożywienia poprzez walkę z marnowaniem żywności i pozyskiwanie bezpłatnej żywności oraz jej rozdział wśród potrzebujących, 6 \) promocji i organizacji wolontariatu, 7 ) edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie zdrowotnych i społecznych skutków niedożywienia, poszanowania żywności, kształtowania postaw pro-ekologicznych.

Dane naszego OPP: