Kilka słów o naszej organizacji:

1 . kształtowanie dojrzałych postaw chrześcijańskich w duchu wartości Ewangelii, zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej. 2 . szerzenie idei integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi. 3 . podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom. 4 . prowadzenie działalności charytatywnej.

Dane naszego OPP: