Kilka słów o naszej organizacji:

a) udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, b) udzielanie pomocy społecznej osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, c) służenie informacją i pomocą przy rozwiązywaniu problemów związanych z chorobą poprzez realizowanie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, d) udzielanie pomocy szpitalom, placówkom medycznym i oświatowym, e) realizowanie działań na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Dane naszego OPP: