Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest niesienie pomocy ludziom niepełnosprawnym i ludziom, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Dane naszego OPP: