Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Nieodpłatne i odpłatne udzielanie osobom chorym w terminalnej fazie choroby nowotworowej opieki medycznej, psychicznej, socjalnej i duchowej przystosowanej do szczególnych potrzeb tych chorych, poprzez zespoły opieki domowej, a po powstaniu stacjonarnego zakładu całodobowego także poprzez pobyt w tych placówkach na zasadach ustalonych regulaminem tego zakładu. 2 . Udzielanie pomocy rodzinom chorych. 3 . Jednoczenie ludzi dobrej woli, gotowych udzielać wolontaryjnie opieki i pomocy w zakresie określonym powyżej.

Dane naszego OPP: