Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wspieranie finansowe nowoczesnej transplantologii w Szczecinie i na terenie całego kraju 2 . Finansowanie powstania Centrum Medycznego Transplantologii o standardach światowych 3 . Promocja i finansowanie rozwoju indywidualności szczególnie zasłużonych dla rozwoju medycyny szczecińskiej i polskiej 4 . Pomoc w rozwoju naukowym i zawodowym młodych lekarzy 5 . Wspieranie finansowe i promocja Szczecińskiego Ośrodka Transplantologicznego w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej 6 . Finansowanie badań naukowych w zakresie medycyny i transplantologii 7 . Wspieranie medycznej działalności szkoleniowej i naukowej

Dane naszego OPP: