Kilka słów o naszej organizacji:

- prowadzenie telefonu zaufania; 0000 - organizowanie pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach moralnych, materialnych; 0000 - organizowanie współdziałania z instytucjami publicznymi, władzami kościelnymi; administracyjnymi, stowarzyszeniami i innymi związkami w kraju i za granicą; 0000 - organizowanie i prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i kulturalnej; 0000 - produkcja i dystrybucja filmów video; 0000 - produkcja i dystrybucja materiałów fonograficznych.

Dane naszego OPP: