Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności Stowarzyszenia jest działanie na rzecz społeczności lokalnej poprzez niesienie pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej niepełnosprawnością lub innymi przyczynami oraz ich rodzinom i opiekunom

Dane naszego OPP: