Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) podtrzymywanie tradycji narodowej z uwzględnieniem jej chrześcijańskich korzeni i humanistycznych wartości, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej. 2 ) prowadzenie i wspieranie działalności naukowej, oświatowej i wychowawczej. 3 ) organizowanie i wspieranie edukacji na różnych szczeblach kształcenia. 4 ) prowadzenie i wspieranie działalności w zakresie ochrony zdrowia i edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży. 5 ) działalność charytatywna polegająca na niesieniu pomocy duchowej i materialnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Dane naszego OPP: