Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

• popieranie i popularyzacja dogoterapii jako metody rehabilitacji w wybranych schorzeniach dzieci, młodzieży i dorosłych; - upowszechnianie dogoterapii jako formy korzystnego oddziaływania psycho- i socjoterapeutycznego; - wspieranie i pomoc opiekunom osób niepełnosprawnych; - niesienie radości poprzez pracę i kontakt z psami; - pomoc w przygotowaniu dzieci, młodzieży i dorosłych w przygotowaniu do samodzielnego życia; • wspieranie wszechstronnego rozwoju psychofizycznego psychofizycznego społecznego podopiecznych; - tworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rehabilitacji fizycznej odpowiednich społecznej osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: