Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Fundacja im. Zofii Kossak działa od 1998 roku, ale od 2008 roku prowadzi aktywne działania na rzecz wychowania dzieci i młodzieży w kulturze. W ramach Artystycznego Lata u Kossaków organizujemy warsztaty literackie, plastyczne, graficzne, teatralne, ekologiczne oraz wystawy, koncerty, gdyż prawdziwie wierzymy, że kultura kształtuje osobowość, ozdabia człowieka i ma znaczenie. Działalność kulturalną prowadzimy w Centrum Kultury i Sztuki "Dwór Kossaków" w Górkach Wielkich.

Nasza strona www: www.zofiakossak.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest: 1 . pielęgnowanie i utrzymanie dóbr kultury i tradycji; zabezpieczenie spuścizny po Zofii Kossak i Zygmuncie Szatkowskim, a zwłaszcza wspieranie Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich, aby służyły głębszemu poznawaniu i zrozumieniu ideałów, którymi Zofia Kossak się kierowała, 2 . działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 3 . wspieranie i podejmowanie inicjatyw w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania zgodnie z duchem twórczości Zofii Kossak, 4 . wspieranie i podejmowanie działań w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 5 . ochrona integralności i nienaruszalności twórczości Zofii Kossak, jak również dbanie o wiarygodny wizerunek Zofii Kossak we wszelkich publikacjach, dbanie o to, by imię i nazwisko Zofii Kossak nie służyło celom sprzecznym z duchem jej twórczości.

Dane naszego OPP: