Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego a w szczególności: 1 .Niesienie pomocy dzieciom , młodzieży i innym osobom niepełnosprawnym, osieroconym, chorym na serce. 2 .Udzielanie pomocy Domom Dziecka, szpitalom, placówkom medycznym. 3 .Pomoc w kształceniu uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 4 .Integracja dzieci i młodzieży oraz innych osób z niepełnosprawnością ze zdrowym społeczeństwem. 5 .Utworzenie i prowadzenie świetlicy rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: