Kilka słów o naszej organizacji:

POMOC I SŁUŻENIE DZIECIOM W ZAKRESIE ICH PODSTAWOWYCH POTRZE0011 ŻYCIOWYCH, W CELU ROZWOJU INTELEKTUALNEGO, EDUKACJI I ROZWIJANIA TALENTÓW W ZAKRESIE NIE ZAPEWNIONYM PRZEZ PAŃSTWO I INSTYTUCJE RZĄDOWE I SAMORZĄDOWE. WSPIERANIE OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, INNYCH ORGANIZACJI I INSTYTUCJI 2 ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM, A TAKŻE WSPIERANIE DZIECI I ICH RODZIN ZAGROŻONYCH PRZESTĘPSTWEM.

Dane naszego OPP: