Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: a) budowa Szkoły i Gimnazjum w Podkowie Leśnej, b) wspieranie materialne i społeczne Szkoły i Gimnazjum, c) prowadzenie działalności oświatowo 0374 wychowawczej, kulturalnej, sportowej i rehabilitacyjnej, d) zapewnianie dzieciom i młodzieży nauki szkolnej oraz uczestniczenie w jej wychowaniu zgodnym z nauczaniem Kościoła Katolickiego, e) zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywności społecznej oraz działalności charytatywnej.

Dane naszego OPP: