Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

cel statutowy

PTSR O/Wlkp pomaga chorym na stwardnienie rozsiane - pomoże w tym 1 % Twojego podatku. Zebrane środki przeznaczane są na wymagany wkład własny umożliwiający prowadzenie projektów pomocowych polegających na kompleksowym wsparciu w celu poprawy sprawności i jakości życia osób długotrwale niepełnosprawnych, np.realizowanie opieki i specjalistycznych terapii, w tym domowych wizyt rehabilitanta, asystenta, psychologa...

Nasza strona www: www.poznan.ptsr.org.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Towarzystwo jest organizacją społeczną obywateli polskich ze stwardnieniem rozsianym oraz ich rodzin i przyjaciół, działającą na gruncie konstytucji RP i mającą na celu: 1 . poprawę ich warunków życiowych i zdrowotnych oraz zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym kraju, 2 . jak najwszechstronniejszą ich rehabilitację i leczenie rozumianych jako proces osiągania optymalnego funkcjonowania w społeczeństwie po to, by zapewnić im możliwość kierowania własnym życiem, 3 . likwidację barier psychologiczno-społecznych poprzez uświadomienie pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób ze stwardnieniem rozsianym i kształtowanie partnerskich postaw między tymi grupami, 4 . artykułowanie i reprezentowanie interesów osób ze stwardnieniem rozsianym w kraju oraz na arenie międzynarodowej.

Dane naszego OPP: