Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji wobec osób niepełnosprawnych oraz pomoc im i ich rodzinom w pokonywaniu ograniczeń związanych z niepełnosprawnością. 2 . Włączanie społeczne osób niepełnosprawnych. 3 . Propagowanie aktywności osób niepełnosprawnych, w szczególności w życiu publicznym, społecznym i zawodowym. 4 . Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych. 5 . Propagowanie dostępności przestrzeni, transportu, informacji i komunikacji oraz idei projektowania uniwersalnego.

Dane naszego OPP: