Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym 2 . Udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej

Dane naszego OPP: